S

Tampa Seahawks (TPL Tennis Ball Winter 2022-23 S16)

Captain : Sidhartha Buda

Vice Captain :

Player Count : 32

Sidhartha Buda
Avishek Roy
Adish Kandalgaonkar
Nikhil Deshmukh
Pradip Naiknavare
Sachin Choudhary
Suman Chakraborty
Ameya Brid
Mahendra Aher
Hrishi Yeotikar
Sushant Chalke
Kapil Gupta
Pratap S
Rahul W
Sudhakar Yallamati
Deepak Pathak
Gireesh Gantasala
Prem Racharla
Rounaq Gandhi
Satya V
Ram Awate

Players
Team Officials

Adish KandalgaonkarVerified

All Rounder
View Profile

Ameya BridVerified

All Rounder
View Profile

Aninda TsVerified

All Rounder
View Profile

Anupam DwivediVerified

View Profile

Ashvin BodhaleVerified

All Rounder
View Profile

Avishek RoyVerified

All Rounder
View Profile

Deepak PathakVerified

All Rounder
View Profile

Gireesh GantasalaVerified

All Rounder
View Profile

Hrishi YeotikarVerified

All Rounder
View Profile

Iqbal TsNot Verified

All Rounder
View Profile

Kapil GuptaVerified

All Rounder
View Profile

Mahendra AherVerified

All Rounder
View Profile

Neeraj KumarVerified

All Rounder
View Profile

Nikhil DeshmukhVerified

All Rounder
View Profile

Parikshit DVerified

All Rounder
View Profile

Pradip NaiknavareVerified

All Rounder
View Profile

Prakash PandaVerified

View Profile

Pratap SVerified

All Rounder
View Profile

Prem RacharlaVerified

All Rounder
View Profile

Priyam MaveVerified

View Profile

Rahul WVerified

All Rounder
View Profile

Raj ManeVerified

All Rounder
View Profile

Ramnath AwateVerified

All Rounder
View Profile

Ravi KumarVerified

View Profile

Rounaq GandhiVerified

All Rounder
View Profile

Sachin ChoudharyVerified

All Rounder
View Profile

Sandeep KumarVerified

All Rounder
View Profile

Satya VVerified

All Rounder
View Profile

C

Sidhartha BudaVerified

All Rounder
View Profile

Sudhakar YallamatiVerified

All Rounder
View Profile

Suman ChakrabortyVerified

All Rounder
View Profile

Sushant ChalkeVerified

All Rounder
View Profile
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...